VL-Band AL SKRIVENA ŠARKA ZA ALUMINIJSKA VRATA

OPIS              

HAHN VL-BAND AL - SKRIVENA SPOJNICA KAO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE:

U arhitekturi se težište oduvijek, a i danas, stavljalo na čiste oblike u sprezi s kvalitetom i besprijekornom funkcijom. To je također bila glavna smjernica za razvoj spojnici za aluminijska i čelična vrata koje skraćeno nazivamo Hahn VL-Band AL odnosno VL-Band ST. spojnice nisu vidljive na zatvorenim vratima, što pruža slobodu za izražavanje kreativnosti na temelju visoke tehnologije. Skrivene spojnice tipa Hahn VL-Band AL najzanimljivije su onim stolarima, projektantima i arhitektima kojima je prilikom realizacije objekata bitna beskompromisna estetika. Oni kod spojnici tipa VL-Band AL cijene ne samo izgled, nego i dugovječnost i izuzetnu sigurnost.

Područja primjene:
Vrata od aluminijskih profila, naročito za javne objekte i zahtjevnu stanogradnju

  • Glavna ulazna vrata
  • Sporedna ulazna vrata
  • Vanjska vrata

Prikladne za sve sustave profila s otvaranjem prema unutra i prema van

Kod otvorenih vrata prohodnost otvora ostaje 100%

Spojnice su u velikoj mjeri predmontirane

Sve spojnice su primjenjive za lijeva i desna vrata

Spojnice tipa VL-Band AL nisu univerzalni proizvodi, nego su prilagođene konkretnom sustavu i razvijaju se u uskoj suradnji s proizvođačima profila. Za razne kombinacije profila potrebne su posebne varijante spojnici. Za obradu upita i narudžbe potrebno je točno navesti o kojim se kombinacijama profila radi.

Opis
brošura
Tehnika
Montaža
Izjava o svojstvima
$oriUid==UPPER(intern_name) = "VL-BAND AL" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 28
$oriUid==27
KONFIGURATOR BOJA
PITANJA
Upitni list