VL-Band AL SKRIVENA ŠARKA ZA ALUMINIJUMSKA VRATA

OPIS              

HAHN VL-BAND AL - SKRIVENA ŠARKA KAO ARHITEKTONSKO REŠENJE:

U arhitekturi se težište stavljalo oduvek, a i danas, na čiste oblike sa kvalitetom i besprekornom funkcijom. Na ovo se orijentira razvoj šarki za aluminijumska i čelična vrata koje skraćeno nazivamo Hahn VL-Band AL odnosno VL-Band ST. Šarke nisu vidljive na zatvorenim vratima. To otvara široku kreativnost na bazi razvijene tehnike. Najveći interes prema Hahn VL-Band AL skrivenoj šarci imaju one stolarije, projektanti i 
arhitekti kojima je važna, prilikom realizacije svojih objekata, estetika bez kompromisa. Bitno im je da je vek trajanja dug i oni zahtevaju visoki stepen sigurnosti.

Područja upotrebe:
vrata od aluminijumskih profila naročito za javne zgrade i za visokokvalitetnu stanogradnju

  • vrata glavnih ulaza
  • ulazna vrata
  • spoljašnja vrata

pogodne za sve sisteme profila sa unutrašnjim i spoljašnjim otvaranjem

prohodnost otvora ostaje 100% kod otvorenog krila

šarke su u velikoj meri predmontirane

svaka šarka za leva i desna vrata podjednako upotrebljiva

Skrivene šarke VL-Band AL nisu univerzalni proizvodi, one se razvijaju u uskoj saradnji sa proizvođačima profila. Za razne kombinacije profila odgovaraju različite varijante te šarke. Pre svakog upita ili porudžbine potrebno je saopštiti o kojim se tačno profilima radi.

opis
PROSPEKTI
Tehnika
Montaža
Leistungserklärung
$oriUid==UPPER(intern_name) = "VL-BAND AL" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 15
$oriUid==27
KONFIGURATOR BOJA
PITANJA
Upitni list