Türband 4 UNIVERSALGÅNGJÄRN FOR TRÄ-ALUMINIUM

BESKRIVNING       

TRÄ- ALUMINIUM- INSIDA ESTETISKT UT SIDA LÄTTSKÖTT::

Idag är det myc­ket ar­be­te att mon­te­ra ett gång­järn för ut­åt­gå­en­de dör­rar, men med det 3 de­la­de Hahn­gång­jär­net Türband 4 är det ett snab­ba­re sätt att mon­te­ra gång­jär­net. Den nya in­fäst­nings lös­ning­en med Hahn skru­van­ka­re be­hövs bara tre ar­bets­steg: Borra, skru­va, mon­te­ra, inget yttre att ta bort ingen fäst­plat­ta.
Vin­ning: Ar­bets­ti­den hal­ve­rar sig.
Detta gäl­ler för en höjd av 23 mm av alu­mi­ni­um ste­get. Om man be­hö­ver mon­te­ra ett gång­järn i ef­ter­hand är detta möj­ligt på ett snabbt och en­kelt sätt - även också vid an­pas­sa­de kar­mar.

An­vänd­nings­om­rå­den:

  • Dörrar av trä-aluminiumprofiler i lägenheter samt objektbyggnation 
  • • Huvudentrédörrar
  • Sidoentrédörrar
  • Innerdörrar
  • Ytterdörrar
  • Lägenhetsdörrar
Beskrivning
Teknik
Prestandadeklaration
Tillbehör
$oriUid==UPPER(intern_name) = "TÜRBAND 4" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 6
$oriUid==30
FÄRG- GENERATOR
FÖRFRÅGAN
Förfrågningsformulär