KT-SN UNIVERSALGÅNGJÄRN FÖR SIDODÖRRAR MED ÖVERFALS

BESKRIVNING

HAHN KT-SN – SITTER SÄKERT PÅ MYCKET SMALA PROFILER:

Utförandet Hahn KT-SN har samma egenskaper som Hahn KT-SV. En extra vinkel som skruvas fast på överfalsen förbättrar gångjärnets mekaniska förankring, vilket beroende på profilens form resulterar i bättre stabilitet i gångjärnet. De små gångjärnen från Hahn är dessutom ett effektivt inbrottsskydd tack vare den integrerade inbrottsspärren - detta har bekräftats av oberoende provningsinstitut som t ex SKG.Sedan 2010 erbjuder vi alternativet KT-EN med sjävborrande skruvar.Dett gör att montage tiden förskortas väsentligt.

 

Dör­rar av smala plast­pro­fi­ler till bo­stä­der

  •   Sidoentrédörrar
  •   Innerdörrar
  •   Ytterdörrar
  •   Lägenhetsdörrar

CE-cer­ti­fi­e­rad: Gång­järnsklass 12

Oför­änd­rat ut­se­en­de även efter ju­ste­ring

Kan an­vän­das till DIN väns­ter/DIN höger

Un­der­hålls­fritt la­ger­stäl­le

Ra­tio­nell ju­ste­ring, alla ju­ste­ring­ar kan göras av en enda per­son

Gång­jär­nen är till störs­ta delen för­mon­te­ra­de

Beskrivning
Teknik
ÖVERFALS
Belastbarhet
Montering
Prestandadeklaration
CE-Klassificering
Tillbehör
Enstaka delar
$oriUid==UPPER(intern_name) = "KT-SN" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 6
$oriUid==10
FÄRG- GENERATOR
FÖRFRÅGAN
Förfrågningsformulär