Türband 4 ДЕРЕВО-АЛЮМІНІЙ – ВСЕРЕДЕНІ ЗАТИШНО, ЗАТЕ ЗЗОВНІ - ЛЕГКИЙ ДОГЛЯД:

ОПИС ПРОДУКТУ     

ДЕРЕВО-АЛЮМІНІЙ – ВСЕРЕДЕНІ ЗАТИШНО, ЗАТЕ ЗЗОВНІ - ЛЕГКИЙ ДОГЛЯД:

Якщо крі­пле­н­ня пе­тель на двері, що від­чи­ня­ю­ться на­зов­ні, до цього часу ко­шту­ва­ло дуже ба­га­то зу­силь, то тепер петля серії 4 від Hahn (Türband 4), 3-ком­по­нен­тна вер­сія, вка­зує швид­ший шлях мон­та­жу. Нове рі­ше­н­ня щодо крі­пле­н­ня пе­тель за до­по­мо­гою ан­кер­но­го пе­ре­хі­дни­ка від Hahn ви­ма­гає здій­сне­н­ня лише трьох кро­ків: про­свер­дли­ти, вста­ви­ти, за­кру­ти­ти. Немає не­об­хі­дно­сті зні­ма­ти алю­мі­ні­є­вий фасад або ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти під­клад­ки. Ре­зуль­тат: час оброб­ки ско­ро­чу­є­ться на­по­ло­ви­ну. Це мо­жли­во, коли ви­со­та алю­мі­ні­є­во­го фа­са­ду не пе­ре­ви­щує 18 мм. Не­об­хі­дно по­ста­ви­ти до­да­тко­ві петлі - легко, на­віть на вста­нов­ле­ній рамі.

Сфера за­сто­су­ва­н­ня:

  • Двері з алюмінію та деревини в галузі житлового та об'єктного будування
  • Основні вхідні двері
  • Вхідні двері для запасних проходів
  • Внутрішні двері
  • Зовнішні двері
  • Міжкімнатні двері з замком
Опис продукту
БРОШУРИ
Технологія
Аксесуари
$oriUid==UPPER(intern_name) = "TÜRBAND 4" AND deleted = 0 AND hidden = 0 AND sys_language_uid = 12
$oriUid==30
КОНФІГУРАТОР КОЛЬОРІВ
ЗРОБИТИ ЗАПИТ
Формуляр для запиту